Thôi thế mình chia tay

Đường về mưa lạnh quá

Hai vai em khép gió

Neo trọn một mùa buồn

Chẳng ai hề có lỗi

Khi mình hết yêu nhau

Thôi, anh đừng nhắc nữa

Kỷ niệm làm lòng đau

Dẫu sớt chia cay đắng

Lại chẳng chung ngọt bùi

Sát vai ngày khổ tận

Cam lai – đứa mỗi nơi

Còn con tim ngơ ngác

Lạc lối nẻo đi về

Không còn giấc dị mộng

Đêm lại thiếu cơn mê …

Biết xa là Hạnh phúc

Trọn một kiếp tri ân

Chưa kịp buông ký ức

Thế đã thành Cố Nhân

(Đoàn Ngọc Thu)

Advertisements