Khai bút … À quên, phải là khai “bàn phím” chứ nhỉ? Có bút đâu mà khai. 🙂

Lâu lắm rồi không cầm bút viết, thỉnh thoảng phải viết thì chữ xấu như gà bới. Chán.

Advertisements