Không thể chịu đựng hơn được nữa. Quá mệt. May mà chưa có chồng, chứ không thì bị bố mẹ chồng và chồng đuổi khỏi nhà mất. Giờ này mới về. Hix

Advertisements