06curlb1.jpg

Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát
Đường đông người đâu nhỉ dấu chân em

Xa vắng quá một mình đi hỏi bến
Người sang đò có dặn sóng gì thêm

Xa vắng quá tần ngần đi hỏi chợ
Người mua gương dạo ấy có hay về

– Người mua gương chỉ một lần trở lại
Soi tưng bừng rồi lặng lẽ quay đi

[Hữu Thỉnh]

Advertisements