img_3705.jpg 

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu thương mà là để học cách yêu thương người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn..

Advertisements